To spletno mesto uporablja piškotke, ki izboljšajo vašo izkušnjo.

Več informacij

Izberite nastavitve dostopnosti

Barve

Pisava

Ostalo

KONTAKT

Regionalna razvojna agencija Podravje - Maribor

Pobreška cesta 20 • 2000 Maribor

info@pohorje-slovenija.si


PARTNERSTVO ZA POHORJE

Na pobudo Mestne občine Maribor smo oblikovali Partnerstvo za Pohorje, ki povezuje 19 občin, 5 ključnih nosilcev turistične ponudbe: Unitur, Marprom, Vabo, Hotel Jakec in Turi, turizem Pohorje ter 6 članov (RRA Podravje - Maribor, Regionalna razvojna agencija za Koroško, Razvojna agencija Savinjske regije, RIC Slovenska Bistrica, LTO Rogla – Zreče, GIZ in Zavod za turizem Maribor). RRA Podravje - Maribor je prevzela vlogo koordinatorja partnerstva in s svojo ekipo aktivno sodeluje z vsemi ključnimi deležniki na Pohorju.

Cilji Partnerstva za Pohorje so: Pohorje kot zeleno destinacijo približati drugim podobnim destinacijam v razviti Evropi; pripraviti skupno vizijo in strategijo razvoja ter oceniti vrednost potrebnih investicij za celotno območje; oblikovati manjše projekte za promocijo celotnega območja; razvoj komunalne, cestne in turistične (kolesarske, pohodne in druge poti, žičnice, …) infrastrukture ter sistemsko upravljanje celotnega območja Pohorja kot turistično-naravnega parka.

Člani partnerstva smo se zavezali, da … »bomo združeni v Partnerstvo za Pohorje začeli usklajevati cilje in projekte ter ustvarjati zeleno destinacijo z evropsko uveljavljeno tržno znamko. Trudili se bomo ohraniti naravne in kulturne danosti ter spodbuditi skladen gospodarski in turistični razvoj s poudarkom na trajnostni rabi naravnih virov.«

Ustanovni člani Partnerstva:

·        19 občin: Dravograd, Hoče-Slivnica, Lovrenc na Pohorju, Maribor, Mislinja, Muta, Oplotnica, Podvelka, Rače-Fram, Radlje ob Dravi, Ribnica na Pohorju, Ruše, Selnica ob Dravi, Slovenj Gradec, Slovenska Bistrica, Slovenske Konjice, Vitanje, Vuzenica in Zreče) in 5 ključnih nosilcev turistične ponudbe: Unitur, Marprom, Vabo, Hotel Jakec in Turi, turizem Pohorje,

·        6 članov: RRA Podravje - Maribor, Regionalna razvojna agencija za Koroško, Razvojna agencija Savinjske regije, RIC Slovenska Bistrica, LTO Rogla – Zreče, GIZ in Zavod za turizem Maribor.

·        Koordinator Partnerstva za Pohorje: RRA Podravje - Maribor


CELOSTNA GRAFIČNA PODOBA


Pohorje – osvobodi misli

è CGP priročnik


POGOJI UPORABE IN AVTORSKE NOVICE

 

AVTORSKE PRAVICE

Vsa gradiva na spletnem portalu Pohorje www.pohorje-slovenija.si so avtorsko zaščitena, zato je njihova uporaba izven spletnega portala dovoljena le pod posebnimi pogoji.

Fotografije:

RRA Podravje Maribor
LTO Rogla Zreče
Zavod za turizem Maribor
RRA Koroška
Kope (Vabo)
Jošt Gantar / slovenia.info
Jurij Pivka
Klara Kulovec
Karmen Razlag
Tomo Jeseničnik
Vanč Pisar
Video Produkcija Bakster
Freepik (teksomolika)
Domen Hohler (Pot med krošnjami Pohorje)
Primafoto

CELOSTNA GRAFIČNA PODOBA

Logotip in vsi drugi elementi celostne grafične podobe Pohorje so delo avtorjev podjetja FUTURA DDB d.o.o. Lastnik materialnih avtorskih pravic nad celostno podobo Pohorje je Regionalna razvojna agencija za Podravje - Maribor. Celostna grafična podoba Pohorje se lahko uporablja na promocijskih gradivih in izdelkih komercialne narave ob predhodnem soglasju Regionalne razvojne agencije za Podravje - Maribor, ki deluje za in v skladu s Partnerstvom za Pohorje in skladno s pravili. Pri uporabi celostne grafične podobe na internetu je zaželeno, da se na sliko ali ob njej nastavi povezava do spletnega portala Pohorje www.pohorje-slovenija.si.

 

FOTOGRAFIJE (SLIKE)

Vse fotografije na spletnem portalu so last Regionalne razvojne agencije za Podravje - Maribor oz. posameznih ponudnikov in članov Partnerstva za Pohorje. Uporaba fotografij je dovoljena zgolj za osebno uporabo (za ozadja za zaslon, ohranjevalnike zaslona, spletne strani, elektronske dokumente, tiskanje na papir, seminarska dela, šolske namene, ...). V vseh dokumentih je potrebno navesti avtorja fotografije in spletni naslov, od koder ste fotografijo vzeli (Pohorje: www.pohorje-slovenija.si). Pri uporabi fotografij na internetu je prav tako potrebno navesti avtorja fotografije in na strani dodati povezavo na spletni portal www.pohorje-slovenija.si.

 

Za uporabo fotografij v komercialne namene (velja tudi za neprofitne organizacije) predhodno kontaktirajte Regionalno razvojno agencijo za Podravje - Maribor, da se dogovorite o načinu sodelovanja. Za komercialne namene se šteje vse, kar se ne navezuje na osebno uporabo, torej objava fotografij v publikacijah, na plakatih, v vseh vrstah dokumentov (elektronskih, tiskanih), objava v medijih, ...

 

Prepovedana je vsakršna reprodukcija fotografskega materiala, distribucija ali uporaba fotografij v pridobitne namene (prodaja fotografij tretjim osebam).

 

Fotografije s spletnega portala www.pohorje-slovenija.si je mogoče dobiti tudi v elektronski različici v višji resoluciji, primerne tudi za tisk. Za podrobnejše informacije se obrnite na info@pohorje-slovenija.si.

 

 

INTERAKTIVNI ZEMLJEVID

Vsi interaktivni zemljevidi se lahko uporabljajo le v okviru spletnega portala www.pohorje-slovenija.si. Zemljevida ni dovoljeno povezovati z drugimi spletni stranmi, ga kopirati, urejati, predelati, tiskati ali kakor koli drugače uporabljati brez dovoljenja Regionalne razvojne agencije za Podravje - Maribor.

 

 

PROSPEKTI IN OSTALE PDF DATOTEKE

Vse elektronske različice prospektov si lahko natisnete na papir. Ob tem je zaželeno, da si PDF datoteke vključite na svoje spletne strani in s tem tudi sami pripomorete k čim večji prepoznavnosti Pohorja. Pri tem ni dovoljeno spreminjati vsebine (besedila ali slikovnega gradiva) in podobe PDF datotek.

 Izberite jezik