To spletno mesto uporablja piškotke, ki izboljšajo vašo izkušnjo.

Več informacij

Izberite nastavitve dostopnosti

Barve

Pisava

Ostalo

Nov biser med regijskimi parki

Nov biser med regijskimi parki 

V vseh državah članicah Evropske unije 21. maja obeležujemo dan največjega naravovarstvenega omrežja na svetu, Natura 2000.

Letos ta pomemben dan praznujemo z novico o ustanovitvi Regijskega parka Pohorje, ki predstavlja pomembno obogatitev omrežja Natura 2000. Regijski park Pohorje je novoustanovljeno zavarovano območje, ki se razprostira čez 52 kvadratnih kilometrov (Zreče, Vitanje, Mislinja, Ruše, Lovrenc na Pohorju in Slovenska Bistrica) in vključuje ovršni del Pohorja. Ta predel je znan po svoji izredni naravni ohranjenosti, krajinski pestrosti ter izjemnih naravnih pojavih. Park je dom številnih endemičnih vrst in redkih habitatov, ki so ključni za ekološko ravnovesje in zdravje okolja.


Ključni cilji parka so:

-         Ohranitev naravnih vrednot.

-         Ohranitev posebnih varstvenih območij (območij Natura 2000).

-         Ohranitev biotske raznovrstnosti.

-         Ohranitev ugodnega stanja ogroženih in mednarodno varovanih ter zavarovanih prosto živečih rastlinskih in živalskih vrst ter njihovih habitatov.

-         Ohranitev krajinske pestrosti in značilnosti krajine.

Ustanovitev Regijskega parka Pohorje poudarja pomen lokalnih prizadevanj v okviru širše pobude Natura 2000. Park služi kot zgled sodelovanja med pobudami za ohranjanje narave in trajnostnim razvojem, kar prinaša koristi tako naravi kot lokalnim skupnostim.
Rno Jezero Pohorje Slovenija Borut Brumec

Pomen Nature 2000 na Pohorju

Vključitev Pohorja v omrežje Natura 2000 izpostavlja več ključnih vidikov:

-         Ohranjanje biotske raznovrstnosti: Varovanje širokega spektra vrst, vključno z mnogimi, ki so redke ali ogrožene.

-         Ohranjanje habitatov: Vzdrževanje raznovrstnih ekosistemov, kot so gozdovi, mokrišča in travniki.

-         Trajnostne prakse: Spodbujanje ekološkega turizma, trajnostnega gozdarstva in tradicionalnih kmetijskih praks, ki podpirajo tako naravo kot lokalno gospodarstvo.

-         Vključenost skupnosti: Vključevanje lokalnih skupnosti v prizadevanja za ohranjanje, kar spodbuja občutek skrbništva in povezanosti z naravnim okoljem.

Danes je pravi čas, da prepoznamo ključno vlogo zaščitenih območij, kot je Regijski park Pohorje. Ta območja so bistvena za ohranjanje evropske naravne dediščine, boj proti podnebnim spremembam in podporo biotski raznovrstnosti.

Raziskujte Pohorje in odkrijte bogato biotsko raznovrstnost ter osupljivo krajino. S sodelovanjem v aktivnostih za ohranjanje naravnega sveta prispevamo k trajnim prizadevanjem za varovanje okolja za prihodnje generacije.

Za več informacij o Regijskem parku Pohorje in drugih območjih Nature 2000 obiščite Natura 2000: https://natura2000.gov.si/novica/ustanovljen-je-regijski-park-pohorje/Izberite jezik