To spletno mesto uporablja piškotke, ki izboljšajo vašo izkušnjo.

Več informacij

Izberite nastavitve dostopnosti

Barve

Pisava

Ostalo

Posvet o problematiki voženj z motornimi vozili v naravnem okolju Pohorja

Posvet o problematiki voženj z motornimi vozili v naravnem okolju Pohorja

Partnerji v sklopu Partnerstva za Pohorje se zavedamo izzivov, ki jih predstavlja stihijska vožnja z motokros/enduro motorji, štirikolesniki ter motornimi sanmi, zato smo v torek 25. oktobra, v Mislinji organizirali 𝐩𝐨𝐬𝐯𝐞𝐭 𝐨 𝐩𝐫𝐨𝐛𝐥𝐞𝐦𝐚𝐭𝐢𝐤𝐢 𝐯𝐨𝐳̌𝐞𝐧𝐣 𝐳 𝐦𝐨𝐭𝐨𝐫𝐧𝐢𝐦𝐢 𝐯𝐨𝐳𝐢𝐥𝐢 𝐯 𝐧𝐚𝐫𝐚𝐯𝐧𝐞𝐦 𝐨𝐤𝐨𝐥𝐣𝐮 𝐏𝐨𝐡𝐨𝐫𝐣𝐚. 

Na Pohorju še posebej perečo težavo predstavlja vožnja z motokros/enduro motorji, štirikolesniki ter motornimi sanmi. Na posvetu, ki se ga je udeležilo okoli 70 udeležencev, je bilo izpostavljeno, da se kljub številnim pobudam in pozivom stroke, lokalnih oblasti in civilne družbe ključne spremembe na državni ravni še niso zgodile.

Posvet je nakazal različne predloge, kako bolje urediti problematiko voženj z motornimi vozili v naravnem okolju. Predloge bomo naslovili na vlado, za spremembe pa bo potrebna politična volja, so ugotavljali udeleženci. Med drugim na Pohorju tovrstne vožnje ogrožajo obstoj divjega petelina.

Teme, obravnavane na posvetu so udeležencem dale vpogled v pregled dosedanjih prizadevanj za urejanje voženj z motornimi vozili v naravnem okolju na Pohorju, ki jih je predstavil mag. Peter Zajc, RRA Koroška in kakšne so izkušnje s pilotnim izvajanjem neposrednega nadzora v okviru projekta Pohorka, ki jih je predstavil Gregor Danev, Zavod za gozdove Slovenije. Predstavitev vpliva voženj na ogrožene vrste in habitatne tipe na Pohorju ter zavarovana območja regijskega parka Pohorje je izvedel Andrej Grmovšek, Zavoda RS za varstvo narave, ki je poudaril, da"Divji petelin na Pohorju beleži velik upad populacije. Vožnja z motornimi vozili ni edini vzrok za zmanjševanje populacije, je pa po mojem mnenju eden najbolj bistvenih,".

Na posvetu je bilo večkrat slišati, da so kazni za prepovedano vožnjo v naravnem okolju, če pristojnim kršitelja sploh uspe ustaviti oz. najti, razmeroma nizke. Kazen mora biti odvračalna, sicer izgubi pomen, je dejal generalni direktor direktorata za gozdarstvo in lovstvo na kmetijskem ministrstvu Robert Režonja. Glede urejanja poligonov pa je pobudo naslovil na občine, da to urejajo z občinskimi prostorskimi načrti.

Posvet se je sklenil s sklepom, da delovna skupina v okviru Partnerstva za Pohorje zbere do sedaj znane pobude ter oblikuje konkretne predloge. Ti bodo kot enoten poziv naslovljeni na Vlado Republike Slovenije.